Szegedi Közjegyzői Kamara

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Szegedi Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: SZKK) internetes címén elérhető jelen honlap bármely oldalának megnyitásával, illetve a Kamarának a honlapon feltüntetett e-mail címe elérésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat:

1. Az SZKK internetes címén elérhető honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak vagy jogi tanácsadásnak, a honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért az SZKK nem vállal felelősséget.

2. A honlapon található külső hivatkozások („linkek”) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a hivatkozást az SZKK törli vagy módosítja.

3. A honlap „Fórum” rovatában megjelenő tartalom tekintetében az SZKK minden felelősséget kizár. Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mail-ben vagy a honlapon keresztül), ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul ahhoz, hogy a tartalomszolgáltató – minden felelősség nélkül – közzétegye, tartalmát részben vagy egészben felhasználja. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését az SZKK kizárja.

4. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az SZKK minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat. Amennyiben a honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat az SZKK kezeli és archiválja. Kérelmére az SZKK tájékoztatást ad az általa kezelt adatról, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

5. Az SZKK nem vállal felelősséget semmiféle kárért és nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem-kiesésből vagy használat-kiesésből származó olyan kárért, amely a weboldalon található információból ered illetve azzal kapcsolatos. Az SZKK nem vállal felelősséget továbbá azokért a károkért, amelyek a honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

6. A honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik. A honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva az SZKK részére eljuttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció az SZKK tulajdonába kerül, azt az SZKK szabadon felhasználhatja.